Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

V prípade protispoločenskej činnosti, resp. korupcie v súvislosti s firmou MTS, spol. s r.o. nás môžete anonymne kontaktovať.

Úkony pri spracovaní podnetov sa riadia smernicou MTS-KOM-15-03P o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.