Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

V prípade protispoločenskej činnosti, resp. korupcie v súvislosti s firmou MTS, spol. s r.o. nás môžete anonymne kontaktovať.

Úkony pri spracovaní podnetov sa riadia smernicou PER 07 16P System vybavovania podnetov.