Duálne vzdelávanie

Pre zobrazenie aktuálnych informácií a prihlášok si vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) a obnovte (refresh) webovú stránku.

MTS, spol. s r.o. v spolupráci so strednými školami vstúpili v školskom roku 2024/2025 do duálneho vzdelávania v odboroch:

Praktické vzdelávanie bude prebiehať vo výrobných priestoroch spoločnosti MTS, za asistencie kvalifikovaných odborníkov z oblasti elektrotechniky v súčinnosti s majstrami odbornej výchovy jednotlivých stredných škôl. Teoretické vyučovanie študenti absolvujú v odborných učebniach stredných škôl.

Pre absolventov programu sú pripravené nasledovné benefity:

 • prospechové štipendium,
 • odmena za produktívnu prácu,
 • osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • stravovanie u zamestnávateľa,
 • úhrada cestovného alebo ubytovania v školskom internáte.

AKÝ JE POSTUP PRE PRIHLÁSENIE?

 1. Stiahnite si prihlášku
 2. V prípade záujmu ju vyplnenú pošlite na adresu firmy MTS:
  • Ing. Zuzana Kupčová
  • MTS, spol. s r.o.
  • Krivá 53
  • 027 55 Krivá.

Termín uzávierky prihlášok je 29. február 2024. 

Do programu duálneho vzdelávania budú žiaci vybratí na základe rozhodnutia spoločnosti MTS, spol. s r.o.

Držíme palce všetkým uchádzačom!