Impressum

Vydavateľ a osoba zodpovedná za webovú stránku
MTS, spol. s r.o.
Krivá 53
027 55 Krivá
Slovakia

Kontakt
Tel: + 421 43 5502 111
E-Mail: mts@mts.sk

Konatelia
Ing. Juraj Habovštiak, Ing. Emil Pánči, Ing. Peter Laurinčík, Ing. Lucia Suľová

Predseda Dozornej rady
Ing. Juraj Habovštiak

Predstavenstvo
Ing. Juraj Habovštiak, Ing. Mária Habovštiaková, Ing. Lucia Suľová,
Ing. Michal Habovštiak, Ing. Peter Laurinčík, Ing. Emil Pánči,
Ing. Peter Ďurec , PhD., Ing. Roman Suľa, Ing. Patrik Murín, Ing. Marián Dzurík, Peter Kurhajec

Obchodný register
Registrácia: Okresný súd: Dolný Kubín, Odd: Sro, Vl.č..: 3318/L

Daňové identifikačné číslo
SK2020426045

Rozhodujúci právny poriadok:
MTS, spol. s r. o. podlieha právnemu poriadku Slovenskej republiky.
Certifikácia: ISO 9001 : 2015 (Bureau Veritas)

Upozornenie
Z dôvodu lepšej čitateľnosti stránky používame rodovo neutrálne formulácie. Ďakujeme za pochopenie.