Čo sme napísali do prihlášky na EY Podnikateľ roka?

Ako sme písali naposledy, do súťaže sa nám moc nechcelo. Aj vďaka nominácii od VUB sme sa k tomu predsa len odhodlali. Prišiel nám naozaj dlhý dotazník. ktorého vyplnenie zabralo nejden večer. A teraz, s dovolením EY, zverejňujeme prihlášku v jej plnom znení.

Na úvod dôležité upozornenie: Len prihláška nám to nevyhrala. Súťaž jednoducho nefunguje tak, že firma napíše kopu pekných rečí a vyhrá. Práve naopak. Dôležité je, aby prihláška odrážala to, čo skutočne žijeme.

Veď aj Juraj hovorí stále o tom, že nezvíťazil on, ale jeho spolupracovníci. Veríme, že vám to bude jasné po prečítaní tohto textu. Príjemných 18 minút čítania 🙂

Prvá časť: Podnikateľský duch

Firmu tvoria ľudia. Jej úspech je v rukách všetkých spolupracovníkov. Ako v športe. Slabí, netrénovaní a rozhádaní hráči nezvíťazia, aj keby mali veľké odmeny. Pre podnikanie sú samozrejme dôležité aj pracovné a finančné prostriedky. Tie sa ale nedajú naplno využiť bez ľudí, ktorí ich vedia ovládať, narábať s nimi a najmä ich samostatne tvorivo vylepšovať, inovovať technológie, procesy a postupy. Dá sa to len tak, že každého spolupracovníka práca baví a každý vo firme je na správnom mieste. Platí to o každom vrátane mňa. Nemôžem spolupracovníkov do niečoho tlačiť. Musím ich priťahovať, inšpirovať. Byť svetlom vo firme, nie mrakom. Tak aby sa všetci samostatne posúvali dopredu bez toho aby som im niečo nariaďoval. Teším sa z toho, že to môžem ťahať s nimi. Nebrzdiť ich. Nebyť pre nich nejakou ťažkou guľou na reťazi. Preto sa snažím neustále učiť, rozvíjať a dávať priestor na rast aj všetkým zamestnancom.

Ako manažér uplatňujem otcovský prístup. Aby cítili, že ich mám rád a že mi na každom záleží. Som presvedčený, že manažment je v prvom rade o vízii a službe. Líder je ten, ktorý vie kam smeruje a vie správne slúžiť svojmu tímu. Viesť príkladom. Ten, kto sa vie obetovať pre druhých, pre toho sa dokážu obetovať aj oni. Nikdy ma tento princíp nesklamal. MTS nie je len o jednom takomto lídrovi. Čím viac ich dokážeme vychovať, tým rýchlejšie dokážeme rásť a udržať si dlhodobú perspektívu. Dáva to istotu zamestnancom aj všetkým jej partnerom.

Uvedomujeme si stále našu ľudskú nedokonalosť. Nikdy nevybudujeme dokonalú firmu, len o ňu môžeme usilovať. Nejde to hladko. Je to o tvrdej práci. Ale výsledok býva úžasný. Keď idem po výrobnej hale často sa pýtam sám seba.: „Toto sme vyrobili? Neuveriteľné.“  Pre tento pocit sa oplatí podnikať, zdolávať prekážky. Pokora nás posúva dopredu cez neustále budovanie k udržateľnosti. Za našou víziou a cez naše ciele – nezávislosť, ľudia, inovácie, medzinárodná spoločnosť, životné prostredie.

Druhá časť: Tvorba hodnôt

Hlavnou hodnotou je človek. On vie priniesť a ovplyvniť finančný efekt. Naše základné princípy sú: „ byť užitočný, dať priestor a byť spravodlivý.“ Do tohto investujeme a to nás živí. Len užitočné je spoločensky prospešné, len tam sú šťastní ľudia kde majú priestor na sebarealizáciu a kde sa vedia o plody úspechu spravodlivo podeliť. Zamestnanci vedia, že keď firma zarobí, zarobia aj oni.

Investovali sme doteraz takmer 20 mil. EUR len do vlastných budov a technológií. Nemalé sumy idú do ľudských zdrojov a v posledných rokoch sme dali do vývoja ca. 6 mil. EUR. Tieto investície nás posúvajú na vysokú technologickú úroveň. Prejavuje sa to na našej schopnosti realizovať zákazky s vysokou pridanou hodnotou.

Dokážeme byť stále vpredu pred konkurenciou. Priemerný ročný rast obratu firmy je viac ako 20%. Pretože predmetom nášho podnikania sú sofistikované technológie, vyšší rast nie je možný pumpovaním peňazí do majetku. Ide to len cez schopnosť získať si a hlavne vychovávať a udržať vysokokvalifikovaných ľudí. Ako jeden z najlepších zamestnávateľov v regióne nemáme v tejto oblasti veľké problémy.

Úzko spolupracujeme aj so školami, ale ťažisko výchovy je priamo vo firme. O tom, že celkový systém je správny, svedčí aj takmer nulová fluktuácia zamestnancov a počas svojej histórie sme nestratili ani jedného kľúčového zamestnanca. Udržať si ľudí znamená udržať si najlepšie investície a dlhodobý rast. Samozrejme investície do ľudí prebiehajú súčasne s investíciami do ich pracovného prostredia, ktoré sa snažíme vytvoriť najlepšie ako vieme a dať spolupracovníkom aj najmodernejšie a najvýkonnejšie nástroje pre ich prácu.

Pracujeme na ďalších investíciách. Nová kancelárska budova, haly, technológie. Náš areál nám umožňuje zdvojnásobiť súčasné kapacity. Okrem hlavného areálu v Krivej na Orave, máme pobočku v Bratislave, v Košiciach a v Liptovskom Mikuláši.Tam budujeme aj svoj ďalší výrobný závod. Investície nám vytvárajú aj nadštandardné podmienky pre prácu.

Tretia časť: Strategická orientácia

Naša vízia je, že chceme v najmodernejšom závode vytvárať inovatívne technologické zariadenia pre najvyspelejšie výrobné závody na svete. Ako? Technicky náročné projekty sa dajú zvládnuť len ak sme nároční na seba a dokážeme sa prispôsobovať rýchlym zmenám tejto doby. Prečo? Pretože budúcnosť je o lepšom a zaujímavejšom živote. Princípy smart výroby sú atraktívne. Industry 4.0 je súčasťou tohto procesu.

Tam kde v procese výroby patrí človek, tam má byť človek. Tam kde patrí automatizácia, musí byť automatizácia, lebo takto je to humánnejšie a lepšie. Využívajme hlavu človeka a ruky robota. Nasadili sme už stovky robotov a pritom zákazníci stále priberajú zamestnancov. Spojenie človek – stroj – dáta je cesta k úspechu a konkurencieschopnosti. Prináša nové zákazky a tým aj prácu pre ľudí.

Náš hlavný slogan znie: „dávame výrobe srdce.“ Je výsledkom zisťovania nezávislej firmy, ktorá nás monitorovala medzi zamestnancami aj v širokom okolí. Aké hodnoty žijeme. Vyrobené s láskou je vždy lepšie a konkurencieschopnejšie. Technológie vytvárané s ohľadom na dôstojnosť človeka pomáhajú budovať jeho pozitívny vzťah k práci. Ak pracujeme s láskou k svojej firme a vidíme neustále zlepšenia procesu výroby, tak nekomplikujeme procesy, nepridávame nadprácu a tým náklady pre firmu.

Máme metodiky a nástroje ako automatizovať aj firemné procesy. Jednak kvalitný informačný systém a tiež rôzne vlastné nadstavby a nezávislé SW riešenia, ktoré robia rozhranie človek a dáta užívateľsky príjemným a komfortným. To celé sa opiera o modernú tímovú organizačnú štruktúru s minimalizáciou úzkych miest. Zúčastňujeme sa medzinárodných konferencií, veľtrhov a stretnutí odborníkov za účelom vzájomnej výmeny skúseností. Predsedám správnej rade firmy zloženej z progresívnych ľudí. Úzko spolupracujeme s výkonným manažmentom. Sme jeho oporou. Kooperujeme s firmami nielen z oblasti nášho podnikania,  ale aj s odborníkmi na legislatívu, architektúru, ekonómiu a investície.

Štvrtá časť: Celoštátny a medzinárodný dosah

V našej hlavnej oblasti podnikania sme najväčšia firma na Slovensku a patríme aj medzi najväčších v Európe. Máme nadštandardné vzťahy so špičkovými dodávateľmi ako sú nemecký Bosch, dánsky Universal Robots, americký Cognex a mnohí iní. S nórskou firmou Pixii spolupracujeme na vývoji a výrobe inteligentných riešení pre skladovanie energie. 

Výrobné technológie nasadzujeme prevažne na Slovensku, pretože toto podnikanie vyžaduje byť blízko k zákazníkovi. Ale aj exportujeme. Nájdete nás v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Rusku, Litve, Rumunsku, Turecku, Indii, Číne, Mexiku, Brazílii. Nevyrábame sériovo. Každý projekt je nový a len málokedy sa zopakuje. Robíme support a servis aj za procesu výroby. 

Našim zákazníkom je prakticky každý významný zahraničný investor na Slovensku, ktorý má vo výrobe nejaké montážne technológie. Viaceré závody našich zákazníkov sú naozaj  tie najlepšie v rámci svojich štruktúr a exportujú do celého sveta. 

Takto sa podieľame na výrobe automobilov, alebo elektrotechniky, alebo bielej techniky, vyrábaných aj mimo SR. Spolu tvoríme takto autá značiek  Mercedes, BMW, Jaguar, Volvo, Scania, Škoda, Renault, JEEP, Fiat, VW, Lamborghini, McLaren, Audi, Land Rover, Peugeot, Citroen, Opel, Porsche, Ferrari. 

Mnohým z týchto značiek pomáhame vyrábať svetlomety, palubné počítače, MMi, strešné, dverové, chladiace a palivové systémy, spätné zrkadlá, sedadlá, motory, prevodovky, nápravy, karosérie, batérie ap. Naše technológie sú použité pri výrobe televízorov Sony, elektromotorov Siemens, potom aj v potravinárstve – najmodernejšou technológiou paletizácie automatizujeme balenie vajec na slepačej farme.

Piata časť: Inovácie

Dávať výrobe srdce znamená humánny, nadšený a angažovaný prístup k procesu výroby. Tento sa ale musí aplikovať jedine cez inovácie. Nedá sa niečo vyriešiť, zlepšiť, ak nepoužijeme inováciu. Preto sledujeme všetky nové poznatky vedy a výskumu a tiež ich aplikácií v praxi. Vieme kam sa uberá vývoj výrobných technológií a tam mierime aj my. 

Len niektoré konkrétne príklady.: Naše zariadenia máme prepojené, zosieťované online a vidíme okamžite ak je niekde u zákazníka problém. V oblasti programovania technologických celkov máme vyvinutý vlastný software Inxton. Ten skracuje dobu programovania až o 70% tým, že si zariadenie dokáže automaticky doprogramovať mnohé úkony samé. Tým sa znižuje chybovosť programovania až o 80%. Zjednodušuje to a skracuje aj prácu s dátami z rozsahu hodín na minúty.

V oblasti projekcie sme dokázali prepojiť špecifické návrhové systémy tak, že ich máme integrované do jedného celku. Takto používame tie najvýkonnejšie, najflexibilnejšie a najinovatívnejšie riešenia na vývoj a projekciu, ktoré majú funkcie, výkon a možnosti, ktoré nám pomáhajú uviesť naše zariadenia na trh rýchlejšie a svojou flexibilitou nám pomáhajú v reálnom čase reagovať na meniace sa potreby našich zákazníkov. V mechanickej konštrukcii používame NX for Design, v elektrickej a pneumatickej projekcii platformu EPLAN. Obidva tieto softvéry sú integrované do PDM/PLM platformy Teamcenter, kde zdieľajú spoločné dáta a cez ňu do systému ERP. Vďaka tomu môžeme pracovať naprieč profesiami a na každý účel nájsť optimálne riešenie. V integrácii Eplanu do Teamcentra sme dokonca prví na území bývalého Československa. 

Všetky tieto inovatívne riešenia šetria drahocenný čas projektanta a tiež umožňujú rýchlu realizáciu zmien.

Šiesta časť: Vedenie orientované na ciele

Je veľmi dôležité, ak sa podnikateľovi darí byť šťastný každý deň. Byť sám sebou v súkromnom aj pracovnom živote. Byť dobrý manžel, otec, spolupracovník, manažér. Všetko mať prepojené do jedného celku a nebyť iný doma ako v práci. Mnohí neverili, že sa to dá. Urobiť prostredie podnikania ľudské. Kde je radosť pracovať. Tešiť sa do práce na stretnutie so spolupracovníkmi a na zaujímavé projekty. MTS je dôkazom, že to ide.

Vo firme dôsledne rešpektujeme dôstojnosť človeka. Nerobíme rozdiely medzi mužmi a ženami, medzi veriacimi a neveriacimi, národnosťami, menšinami ap. Každý je v prvom rade človek. Dôsledne uplatňujeme princípy dôvery a subsidiarity. Názor každého je dôležitý a tiež každý musí byť vypočutý. Hodnoty ako sloboda, pravda, spravodlivosť a dobročinnosť skutočne žijeme. Všetkým čo robíme chceme nadchýnať nielen sami seba a zákazníkov, ale aj okolie, v ktorom pôsobíme.

Nemôžeme byť izolovaný ostrov. Našimi hodnotami chceme inšpirovať svet. Rešpektujeme zákony, podnikáme čestne a zodpovedne. Naším prvým cieľom je byť nezávislý slovenský subjekt. Všetko zdaňujeme v SR. Platíme riadne mzdy. Nikto nemá minimálnu. Každý dostáva už prakticky počas celej histórie firmy 14 platov a ďalšie benefity.

Máme programy rozvoja pracovníkov a tiež programy pre ich rodiny. Lebo naším ďalším už spomenutým cieľom sú ľudia. Dbáme na ich zdravie, platíme im pravidelné preventívne prehliadky. Máme vlastné fitness, obedy za 3 centy. 

Už spomenuté inovácie sú náš ďalší cieľ. Okrem našich produktov a služieb sa snažíme sa inovovať aj náš prístup k životnému prostrediu, odpadom a energiám. Aj keď nie sme veľký spotrebiteľ energie, záleží nám na tom aby sme každoročne investovali to systémov znižujúcich spotrebu energie. Využívame inovatívne riešenia ako slnečnú a geotermálnu energiu na vykurovanie a ohrev vody. Moderné systémy chladených stropov a podlahového vykurovania. Neškodíme životnému prostrediu. Odpady sa dôsledne triedia a výskyt nebezpečných látok je úplne zanedbateľný.

Siedma časť: O podnikateľovi

Úspech MTS nie je úspechom jednotlivca. Patrí všetkým spolupracovníkom a tiež obchodným partnerom. Podnikateľ nikdy nespraví nič veľké sám. Bez toho aby bol súčasťou tímu. Viem, že spolu so svojím tímom prekonáme všetky prekážky. Stačí povedať: „nebojte sa. Som s Vami a zostaneme spolu v dobrých aj v ťažkých časoch.“ Takto sme prekonali rok 2009 bez toho aby sme museli niekoho prepustiť, ohroziť. Zriekli sme sa spolu niektorých benefitov. Mali sme dopredu zainvestované aj na horšie časy a boli sme pripravení. Voľné kapacity sme využili na stavbu našej novej budovy. Vedeli sme, že ju budeme o chvíľu potrebovať. Takmer nikto vtedy nestaval, len my. Rozhodnutie sa ukázalo ako správne. Po opätovnom naštartovaní ekonomiky sme mohli prijať ďalších konštruktérov a programátorov potrebných na zvládnutie nových zákaziek.

Zameriavam sa na to, čo viem robiť najlepšie. Nemrhám energiu a čas na iné projekty, ktoré by síce priniesli nejaký finančný efekt, ale v konečnom dôsledku by na tom stratila MTS, kde viem moje investície zhodnotiť oveľa viac za rovnaký čas. Ak ale nájdem vo firme kapacity, tak neodmietam žiadne aktivity, ktoré prinášajú všeobecný profit.

Úspech nie je o majetku a číslach. Finančné údaje sú len obrazom zdravia firmy. Preto sa starám najprv o firmu. Na falošne hrajúci orchester si nikto nekúpi vstupenku. Úspech firmy sa zakladá na jednotlivých detailoch ako na každej správne zahranej note a na každom hudobníkovi v orchestri. 

Život špičkového hudobníka, športovca, vedca a aj podnikateľa je o tom ako prežije každý deň, každú minútu. Je to o skromnosti a odriekaní. Dôležité je vytvoriť si pozitívny vzťah k správnym veciam a zriecť sa toho, čo odvádza od zvolenej cesty. Vyhráva ten, kto neurobí to, čo druhý. Nehľadať cestu tam kadiaľ ide každý, ale tadiaľ kde nikto nie je. Pokiaľ robím to, čo nikto nevie, som užitočný a cenený. Úspech, ocenenia a možnosť porovnať sa s druhými dávajú zrkadlo našej práci. Posúvajú nás, povzbudzujú a utužujú. 

Ôsma časť: Charakteristika podnikania

Budoval som MTS od nuly. Nemal som nič, ani len garáž, alebo zelenú lúku. Náš príbeh by sa dal trochu s nadsázkou označiť titulkou: „ z tmavej kotolne cez smetisko do svetla technológií a inovácií.“

Vyštudoval som strojarinu a pracoval v bývalej Tesle Orava ako konštruktér jednoúčelových strojov. Po revolúcii som usiloval o osamostatnenie závodu JUS od celej fabriky, pretože bola v problémoch a videl som, že to zbankrotuje. Mohli sme skončiť aj na ulici. Vedenie nám to zamietlo. No rozdávali odstupné tým, ktorí odídu. Zobral som a v apríli 1996 som ho vložil do základného imania MTS. Začali sme najprv s manželkou v našom  dome. Ona je moja najväčšia opora. V kotolni bola prvá dielňa. V spálni kancelária. Okolo malé deti. Riadne sme šetrili, kým sme si na bývalom smetisku a skladisku všeličoho nepostavili v roku 2000 prvú firemnú budovu – terajšie sídlo firmy. Odvtedy staviame prakticky nepretržite. Zdolávame ťažkosti ako napríklad vysporiadať pozemok pod výrobnú prevádzku s 240 vlastníkmi.

Toto ale nie je také dôležité. Chceli sme tvoriť vlastnými hlavami. Niečo naše. Využili sme predchádzajúce skúsenosti zo stavby jednoúčelových strojov a začali sme sa venovať montážnej technike. Vedeli sme, že rozvoj priemyslu bude potrebovať našu pomoc. Kontaktovali sme preto od začiatku všetky novovznikajúce aj existujúce firmy a tak sa začala spolupráca s našimi zákazníkmi. Zákaziek pribúdalo a nedalo sa to všetko zvládať s malým počtom ľudí, ktorí robili všetci všetko. Pribúdali postupne špecialisti. Nebáli sme sa ich prijať. Napriek nedostatku investícií v tých rokoch na Slovensku, sme dokázali rásť.

Dlhodobo pracujeme aj na zabezpečení nástupníctva vo firme. Výkonné vedenie postupne preberá stredná generácia a pracujú so mnou aj moje deti. Akurát teraz sme založili spolu firmu MTS Holding, ktorá prevezme môj obchodný podiel. Hodnoty firmy ich oslovili a teším ma, že sa ku mne pridali. Podiel vo firme získajú aj kľúčoví manažéri.

Deviata časť: Inovatívny prístup

MTS má vyše 360 zamestnancov. Nemá tradičnú hierarchickú štruktúru. Pomer robotníci/inžinieri je približne 50/50. Fungujeme tak, ako keby medzi sebou úzko spolupracovalo niekoľko úplne samostatných malých firiem. Výhodou je, že každá z týchto jednotiek nemusí riešiť nič okrem podnikania, inovácií a svojho rozvoja. Ostatné procesy rieši zázemie firmy. Finančné oddelenie, prevádzkové a ďalšie. Tým majú kreatívni ľudia úplný priestor pre uplatnenie svojich inovatívnych schopností, ktoré vyžadujú celého človeka, koncentrovanie sa a zapálenie pre inovácie. Títo ľudia nemôžu byť zavalení administratívou, tabuľkami, reportami, kontrolami ap. Zodpovedajú čisto len za pridelené projekty. Nevadí, keď oddychujú vtedy keď iní pracujú a pracujú keď iní oddychujú. Máme mzdový systém, ktorý je prispôsobený jednotlivým profesiám. Vo vnútri firmy inovujeme naše procesy tým, že meníme postupy a tiež využívame technické prostriedky. Takto sa snažíme usmerniť náš výskum a vývoj do všetkých oblastí nášho podnikania.

Inovácie sú pre ľudí a nie proti nim. Nebojíme sa ich, lebo vieme, že prinášajú krajší a lepší život pre celú spoločnosť. Cesta inovácií je pre nás priorita. Ak nebudeme inovatívni, nebudeme mať prácu, lebo nebudeme konkurencieschopní. Uvedomujeme si, že v tejto oblasti sami nezvládneme toľko ako v spolupráci s externými odborníkmi a špecialistami. Sledujeme hlavné inovačné trendy a snažíme sa ich aplikovať.

V oblasti prístupu k zákazníkovi sa snažíme stále hľadať cesty ako mu ponúknuť viac ako očakáva, alebo ako dostane inde u našej konkurencie. Zákazník vie, že MTS vždy pomôže. Môže sa na nás kedykoľvek obrátiť. Ak má súrny problém, nebavíme sa najprv o objednávke, faktúre a platbe. Utekáme k nemu. Veď je náš. Ďalší rast vidíme cez budovanie ďalších tímov nielen v mieste sídla, ale aj kdekoľvek inde, kde nájdeme na to schopných ľudí. Takto už budujeme pobočky v SR a pripravujeme aj zastúpenie v ČR. Ideme teraz aj mimo našich tradičných odvetví a budujeme si ďalší pilier. 

Desiata časť: Iniciatívy spoločnosti a firemná kultúra

Dobré vzťahy vo firme aj so subjektami mimo nej sú jeden z ďalších našich cieľov. Vo firme máme zástupcov zamestnancov, s ktorými komunikujme spoločné aktivity: novoročný firemný ples pre zamestnancov a ich partnerov, maškarný ples pre deti, spoločné niekoľkodňové hotelové pobyty pre celé rodiny zamestnancov. Máme teambuildingy oddelení a tiež niekoľkodňové stretnutie všetkých manažérov, kde sa navzájom učíme a diskutujeme o firemnej kultúre ap. 

Organizujeme rôzne športové aktivity aj pre ľudí mimo firmu. Hokej, futbalový turnaj, cyklistické zrazy, lyžiarske podujatia. ap. Pomohli sme vybudovať ihrisko na plážový volejbal a prispievame k budovaniu cyklotrasy. Spoluorganizujeme plesy, kultúrne podujatia, obecný deň. Podporujeme miestnych hasičov. V rámci Slovenska sme podporili napríklad aj projekt prvej slovenskej vesmírnej družice. Pomáhame školám s pomôckami, praktickým vyučovaním, spolupracujeme na duálnom vzdelávaní. Robíme letné jazykové tábory pre deti, školské exkurzie. Spolupracujeme so zdravotníckymi zariadeniami. Aktívne pristupujeme k darcovstvu krvi. Pomáhame rodinám s postihnutými deťmi. Naštartovali sme napríklad projekt zapájania osôb s autizmom do pracovného procesu.

Realizujeme projekt tzv. MTS parku – viacúčelového centra pre stretávanie sa spoločenstiev, mladých ľudí, dôchodcov ap. Súčasťou tohto centra bude kaviareň, wellness, fitness, konferenčné miestnosti, ubytovanie pre zamestnancov, návštevy, štartovacie byty pre mladé rodiny. Uvažujeme aj s výstavbou športovej haly, škôlky pre deti. Ďalší rozbiehaný projekt je kreatívna kancelária. Budeme môcť zmeniť prostredie a pracovať v horách priamo v prírode. 

Takéto iniciatívy nás posilňujú, prispievajú k dlhodobej perspektíve a udržateľnosti podnikania. Odlišujú nás od iných a stabilizujú nám ľudí tým, že budujú ich vzťah k firme, hrdosť na to čo robíme a pocit spoločenskej prospešnosti nášho modelu podnikania.  Jednoducho povedané: „Pracuješ v MTS? Ty sa máš dobre.“

……

Máte pocit, že by ste sa k nám hodili?