Diskutovali sme so študentmi na stredoškolskej akcii „Kreslo pre hosťa“

Stredná priemyselná škola informačných technológii Ignáca Gessaya v Tvrdošíne koncom januára usporiadala pre svojich žiakov a žiačky zaujímavú akciu s názvom „Kreslo pre hosťa“. Cieľom tejto aktivity bolo inšpirovať a motivovať študentov prostredníctvom príbehov a skúseností úspešných osobností z oblasti náboženstva, psychológie, informačných technológii, športu a podnikania.

Pozvanie do kresla prijali okrem ďalších inšpiratívnych ľudí aj naši kolegovia z MTS: zakladateľ firmy Juraj Habovštiak, generálny riaditeľ Peter Laurinčík a prevádzkový riaditeľ Peter Špavor. Študenti si mohli vypočuť ich bohaté skúsenosti s budovaním veľkej technologickej firmy z Oravy. Naši kolegovia študentom taktiež sprostredkovali svoj pohľad na podnikanie, ktoré je založené na hodnotách ľudskosti, spolupatričnosti, dôvere a odbornosti.

So Strednou priemyselnou školou Ignáca Gessaya v Tvrdošíne spolupracujeme aj formou praktickej výučby v rámci duálneho vzdelávania v odbore 2387 M mechatronik. Veríme, že aj takýmto spôsobom vieme v mladých ľuďoch rozvíjať túžbu po poznaní a naplnení osobných a profesionálnych vízií.