Čo je nové v montážnej technike?

V MTS sa neustále snažíme zlepšovať, vzdelávať sa a inovovať. Aktuálne máme tieto novinky v montážnej technike.

1. Active Assist

Je digitálny, interaktívny sprievodca zvyšujúci spoľahlivosť montážneho procesu a kvalitu výroby.

Obsluhu montážneho pracoviska vedie krok za krokom procesom montáže, zabraňuje chybám, znižuje chybovosť a zvyšuje efektivitu.

Active Assist umožňuje pripojenie externých zariadení ako napr. 2D kamery pre optickú kontrolu, digitálne váhy, tlačiarne štítkov, el. skrutkovače, pick-to-ligt systémy, čítačky QR / čiarových kódov a ďalšie. 

 • Intuitívne ovládanie
 • Konfigurovateľný softvér
 • Vizualizácia montážneho postupu
 • Hand-tracking
 • Pick-to-light
 • Tool-tracking
 • Modularita- Flexibilita

2. Active Cockpit

Je interaktívna komunikačná platforma vo výrobnom závode pomáhajúca pracovníkom / manažérom sa správne a rýchlo rozhodnúť na základe relevantných informácií dostupných v reálnom čase. 

 • Vizualizácia tzv. kľúčových dát pomocou grafov a tabuliek
 • Moderovanie mítingov a porád, eskalácia procesov
 • Generovanie reportov a rozosielanie e-mailom
 • Aplikácia riadenie prestojov a plánovanie ľudských zdrojov
 • Riadenie odchýlok bezpečnosti a kvality
 • hodnotová analýza (VSM)
 • Otvorená platforma – tvorba vlastných aplikácií
 • MES / ERP interface

3. Active Mover

Dopravník so synchrónnym aj asynchrónnym pohybom paletiek vhodný pre aplikácie s veľmi krátkymi časmi cyklov.

Vysoká transportná rýchlosť a zrýchlenie lineárneho motora umožňuje rádovo kratšiu dobu výmeny paliet než u konvenčných dopravníkov.

To má priamy vplyv na skrátenie taktu linky a tým na zvýšenie produktivity a efektivity procesu s každým vyrobeným kusom. 

 • Dosiahnutie polohy s presnosťou 0,05 mm
 • opakovateľná presnosť zastavenia +/- 0,01 mm
 • rýchlosť až 150 m / min
 • zrýchlenie až 4g
 • doba prejazdu paliet 
 • desatiny sekundy
 • Max. užitočné zaťaženie palety 10 kg
 • Modulárna, robustná konštrukcia, synchrónny aj asynchrónny režim

4. Function Integrated Profiles (FIP)

Nové špeciálne typy hliníkových profilov tzv.  Funčkné Integrované Profily , alebo FIP Profily. Jedná sa o profily, ktorými možno viesť el. inštalácie, káble, pneumatické hadice a pod. 

 • Sú kompatibilné s modulárnym profilovým systémom Bosch Rexroth
 • Komponenty určené pre stabilné rámy strojov
 • Veľké dutiny v profiloch ponúkajú vysokú kapacitu a dobrú prístupnosť
 • Bezpečná inštalácia vďaka vnútornému vedeniu káblov aj cez kĺby profilov 
 • Univerzálna kompatibilita s ESD prevedením 
 • Rýchla údržba: sklopný kryt, po otvorení zostáva na profile 
 • Rýchla integrácia zásuviek priamo do tela profilu

5. Elekrické stoppery pre TS1, TS2 a TS5 dopravníkové systémy

Nové elektrické stopery, ktoré sú vhodnou alternatívou pre pneumatické stopery. Umožňujú tak realizáciu plne elektrického prevedenia TS systémov.

 • Na oddelenie paliet v sekciách dopravníka
 • Na vybudovanie plne elektrických systémov
 • Alternatívny produkt namiesto pneumatických dorazov 
 • Integrovaná funkcia tlmenia
 • Integrované snímače pre hornú/dolnú polohu 
 • Tlak iba v smere prepravy
 • Stopery pre TS5 systém sa dodávajú už s profilom
 • Pri TS5 systéme by paleta mala mať min. 50 kg

6. Koncový valčekový mostík pre dopravníkový systém VarioFlow Plus

Krátky koncový valčekový mostík sa používa ako spojovacia jednotka medzi pohonnou alebo vratnou jednotkou dopravníka a vstupom / výstupom zo zariadenia, z iného dopravníka.  

 • Vhodné pre VF rozmerovej rady : 65, 90, 120, 160 MM
 • Vhodný pre VF plochú reťaz aj  VF reťaz so statickým trením
 • Pre rozmerovo stabilné výrobky s rovnomerným transportným povrchom
 • Tovar sa prepravuje pomocou pasívnych valčekov 
 • Vhodné pre tovar od cca. Dĺžka 150 mm
 • Možná úprava sklonu ± 15 °
 • Znížené hluku vďaka vodiacim lištám vedeným v pohonnej/vratnej jednotke

7. Ekonomické LED systémové svietidlá

Ergonomické svetelné podmienky majú veľký vplyv na pohodu zamestnancov. Zvyšuje sa koncentrácia, výkon, efektívnosť a spokojnosť, čím sa stáva úspešnejšia celá spoločnosť. Nová ekonomická rada LED systémových svietidiel je kompaktná a poskytuje riešenie pre všetky ergonomické pracoviská.

 • LED svietidlá majú až o 60% nižšiu spotrebu energie v porovnaní  s tradičnými žiarovkami
 • Vysoká životnosť  – 50 000 hodín
 • Ekonomické LED svietidlá nemajú toxické látky
 • Lacnejšia varianta oproti klasickým Bosch Rexroth LED systémovým svietidlám 
 • Nízka váha svietidiel – 1.75 až 2.65 kg

8. Výťahový systém pre dopravníkové systémy TS2

Výťahy EL2 od Bosch Rexroth slúžia na vertikálny presun palety z jednej do druhej úrovne dopravníka. Ovládanie cez synchrónny servomotor MSM s enkóderom. 

 • Pre rozmery paliet do 800 x 800 mm
 • Dolná dopravná úroveň možná od 290 mm
 • Max. celková hmotnosť palety obrobku = 60 kg
 • Sú možné krátke doby cyklu až 7,9 s
 • Je možné dosiahnuť zdvihy až 1 500 mm
 • Možnosť voľby materiálu ochranného krytu

9. Zdvihové moduly pre výškovo nastaviteľné pracoviská

Zvyšujúca sa flexibilná výroba s meniacimi sa výrobkami, činnosťami a zamestnancami si vyžaduje prispôsobenie pracovného prostredia a najmä výšky! 

Aby sme zohľadnili výsledné ergonomické požiadavky, Bosch Rexroth ponúka deväť úrovňový zdvihový program. Nové zdvihové moduly s rôznymi maximálnymi silami zdvihu, tlaku a rýchlosťami zdvihu na plynulé výškové nastavenie pracovísk aj pri vysokom zaťažení. 

 • Tri dĺžky zdvihu pre každý variant 
 • Uchytenie pomocou montážnych dosiek na čelných stranách alebo pomocou integrovaného 10 mm slotu (v ESD prevedení) 
 • Kábel je možný na ľavej alebo pravej strane; dĺžka kábla: ~ 2 m
 • Diagonálny krycí kryt zabráni riziku pomliaždenia
 • Vysoké hodnoty zaťaženia: Tlakové sily do 3 200 N a ťahové sily do 1 600 N