HELLA

HELLA

  • Skrutkovací kolaboratívni roboti uľahčili montáž svetiel do automobilov
  • U zákazníka sme aplikovali 10 cobotov, ktorí zastanú prácu za 10 operátorov
  • Vyriešili sme problém s nedostatkom zamestnancov

Nadnárodná spoločnosť HELLA je firma so storočnou históriou. Vyvíja a dodáva svetlá do automobilov. Na nás sa obrátili v situácii, keď im chýbali zamestnanci – nedokázali zohnať dosť šikovných operátorov.

Potenciál sme spoločne objavili v časti výroby, kde ľudia skrutkujú jednotlivé komponenty do svetla. Pred naším príchodom všetko skrutkovanie vykonávali ľudia. Navrhli sme spôsob montáže, vďaka ktoréme polovicu práce zastúpi kolaboratívny robot.

Jeden operátor teraz obsluhuje dve pracoviská naraz a skrutkovania zaňho zvládnu coboti

Navrhli sme riešenie, v ktorom máme vedľa seba dve pracoviská, na ktorých sa vykonáva rovnaká operácia. Priamo medzi týmito dvomi pracoviskami je človek a kolaboratívny robot. A spolupracujú ako zohraná dvojica:

  • Operátor ručne založí komponent do jednoúčelového stroja priamo od MTS.
  • Tlačítkom ŠTART dá signál kolaboratívnemu robotovi, ktorý prácu prevezme a zaskrutkuje 4–6 skrutiek.
  • Medzitým môže operátor vložiť komponent do stroja na druhom pracovisku.
  • To, že sa operátorom umiestnený komponent počas skrutkovania nepohne, zaisťujú pneumatické valce Aventics, ktoré komponenty upnú.
  • Snímače strážia, či operátor vložil komponent na dané miesto – ak detekujú prázdne miesto, robot nezačne pracovať. Čítačka Cognex zase skenuje kód na komponente a sleduje, či je na mieste správny diel.

Kolaboratívny robot je vyrobený tak, aby človeku neublížil

Kolaboratívny robot (cobot) má naprogramované pohyby a tie opakuje, podobne ako robot priemyslový. Výhoda cobotov oproti priemyslovým robotom je, že sú veľmi bezpečné. Operátor môže do cobota naraziť. Ten je ale naprogramovaný tak, aby sa pri dotyku alebo náraze zastavil.

Zároveň je nastavený na slabé sily, aby nedokázal človeku ublížiť.

Pracujeme s kolaboratívnymi robotmi značky UR a dlhodobo s nimi máme dobré skúsenosti.

U zákazníka sme aplikovali 10 cobotov, ktorí zastúpia prácu za 10 operátorov

Aj keď vo výrobe chýbajú ľudia, HELLA môže vyrábať stále rovnaké alebo dokonca väčšie objemy. Spolu 20 skrutkovacích pracovísk teraz obsluhuje namiesto 20 ľudí len 10 operátorov v spolupráci s 10 cobotmi.

Nielen, že coboti nahradia chýbajúcu pracovnú silu, ale pracujú rýchlejšie a sú spoľahlivejší. Na rozdiel od operátora sa totiž ani neunavia, ani nepomýlia.

Spolupráca ľudí a kolaboratívnych robotov

Ľahšia montáž svetiel do automobilov

vďaka cobotom UR a pneumatickým valcom Aventics.

O 10 zamestnancov menej

potrebuje HELLA pri linke.

Lepšia práca pre ostatných zamestnancov

vďaka spolupráci so spoľahlivými a bezpečnými kolaboratívnymi robotmi.

„Na MTS sa nám páči proaktívny prístup. V prípade núdze vedia urýchliť dodanie, poskytujú podporu pri nábehu projektu. Sú dochvíľni, majú technické vybavenie a dostatočnú kapacitu. Je to progresívna spoločnosť. Pri riešení projektu bola pre nás na prvom mieste určite flexibilita a dobrá komunikácia s projektovým riadením.“

Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.

INFORMUJTE SA

Viac o projekte i o možnostiach spolupráce s MTS vám rád povie náš projektový riaditeľ

VAŠA SPRÁVA
Roman Suľa

Roman Suľa

Projektový riaditeľ

Zobraz kontakt na obchodníka mts@mts.sk
+421 43 5502 111