Získali sme ocenenia Františkovej ekonomiky

Františkova ekonomika je iniciatíva podporovaná samotným Svätým Otcom Františkom. Je to iný druh ekonomiky ako ju poznáme. Je to ekonomika, ktorá stavia do centra podnikania človeka a ktorá začleňuje, nie vyčleňuje. Zrodila sa v roku 2019 v snahe spojiť mladých ekonómov a podnikateľov z celého sveta. Jej myšlienkou je spravodlivejšia a inkluzívnejšia ekonomika. Františkova ekonomika navrhuje ekonomiku zameranú na človeka. Cieľom je spoločné dobro, ochrana životného prostredia, rešpekt, dôstojnosť človeka a jeho rozvoj.

Názov podujatia je odkazom na svätca z Assisi a jeho príklad starostlivosti o najmenších a o integrálnu ekológiu. Taktiež aj na pápeža Františka, ktorý poukazuje vo svojich dielach na svetovú ekonomiku, ktorá vyžaduje nový ekonomický model. Od začiatku organizátori podujatia “The Economy of Francesco” vytvorili organizačný tím, aby sa príprava takejto dôležitej iniciatívy stala konkrétnou a operatívnou.

29. marca 2022 sa konal slávnostný galavečer udeľovania regionálnych Cien Františkovej ekonomiky po prvýkrát aj na Slovensku, a to vďaka občianskému združeniu V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže s podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Cena Františkovej ekonomiky sa udeľuje tím, ktorí nezabúdajú, že zisk je iba prostriedkom na rozvoj firmy, komunity, podporu zamestnancov… a že práve človek má byť centrom ekonomiky.

Veľmi si vážime ocenenia, ktoré sme získali v kategóriách podpora vzdelávania a dobrý a férový zamestnávateľ. Jednou z našich hodnôt je aj ľudskosť, ktorú sa snažíme každodenne preukazovať v pracovnom živote. Ľudskú dôstojnosť a človeka vždy kladieme na prvé miesto. Tieto ocenenia nás motivujú aj do budúcna pokračovať v takomto ľudskom prístupe a budeme radi, ak dokážeme inšpirovať aj ostatné firmy a podnikateľov.

Taktiež zo srdca gratulujeme ostatným oceneným.

Ocenené kategórie:

CEO MTS Peter Laurinčík pri preberaní Ceny Františkovej ekonomiky na slávnostnom galavečeri v Nižnej nad Oravou. Foto: Facebook OZ V.I.A.C.