Súťaž pre deti ukázala, ako šetriť vodou

V našej firme neustále zdôrazňujeme význam ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Aby sme túto hodnotu preniesli aj na naše najmladšie generácie, usporiadali sme súťaž pre deti a vnúčatá našich zamestnancov, zameranú na environmentálne problémy, konkrétne na úsporu vody.

Úlohou našich malých MTS-ákov bolo za pomoci obrázku, básničky / pesničky alebo iného kreatívneho výtvoru ukázať spôsoby, ako efektívne každodenne šetriť vodou. Okrem toho, že sa súťaž podieľala na osvete a výchove detí o dôležitosti vody pre našu planétu, tiež posilnila ich tvorivosť a schopnosť premýšľať kriticky o environmentálnych otázkach.

Jedným z hlavných zistení bolo, že nie sú potrebné zložité a drahé opatrenia na úsporu vody. Malé zmeny v našich každodenných návykoch môžu mať veľký pozitívny vplyv na životné prostredie. Deti nám ukázali, že zatváraním kohútika pri umývaní zubov, rýchlym sprchovaním namiesto kúpania sa, opravením kvapkajúceho kohútika alebo zbieraním dažďovej vody na záhrade sa dá ušetriť veľa.

Naša firma je hrdá, že môže podporovať takéto aktivity a zároveň verí, že iniciatívy, ako táto môžu mať pozitívny dopad nielen na deti, ale aj na celú spoločnosť. Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu a urobiť z našej planéty lepšie miesto pre budúce generácie.

MTS je skrátka ECO FRIENDLY!