Stali sme sa certifikovaným zmluvným partnerom Bosch Rexroth

Koncom roka 2020 prebehol v MTS certifikačný proces vykonaný spoločnosťou Bosch Rexroth. Spoločnosť MTS je jej dlhodobým partnerom. Dodáva a integruje montážnu techniku (dopravníkové systémy a stavebný systém hliníkových profilov), elektrické pohony a riadiace systémy, skrutkovaciu techniku a taktiež dodáva výrobné celky zložené z týchto komponentov.

Ide o komplexné systémy, ktoré si vyžadujú odbornú zdatnosť a technické vybavenie. Konečným produktom je totiž celé výrobné zariadenie, jednoúčelový či obrábací stroj, ktorý musí spĺňať požadovanú výkonnosť, musí byť spoľahlivý a v prípade poruchy mať k dispozícii dobrý servis vrátane rýchlo dostupných náhradných dielov.

Preto súčasťou podmienok pre získanie certifikátu bola napríklad technická znalosť jednotlivých produktov a systémov. Zisťovalo sa, či firma MTS disponuje zaškoleným a skúseným personálom, aké má skladové možnosti, či má aktívny prístup k zákazníkom a dostatočné marketingové aktivity. Certifikačný proces mal za úlohu zhodnotiť firmu MTS ako distribútora a tiež ako partnera pre technické riešenia založené na produktoch Bosch Rexroth. 

Hodnotiaci proces prebehol úspešne a firma MTS sa stala certifikovaným partnerom spoločnosti Bosch Rexroth. Našim cieľom je byť pre zákazníkov spoľahlivým a silným partnerom, na ktorého sa s dôverou môžu kedykoľvek obrátiť.

MTS sa stala certifikovaným zmluvným partnerom firmy Bosch Rexroth
Certifikáty odovzdal zástupca spoločnosti Bosch Rexroth Petr Žalud

Vážime si dôveru spoločnosti Bosch Rexroth, a aj dôveru každého z vás. Budeme aj naďalej pracovať na tom, aby naša vzájomná spolupráca napredovala, a aby sme túto dôveru nesklamali.

Certifikát Distribution Partner

Certifikát Solution Partner