Privítali sme žiakov robotického krúžku základnej školy Švošov

S nadšením podporujeme rozvoj a záujem mládeže o moderné technológie. To je jeden z dôvodov, prečo sme si v marci vytvorili priestor pre stretnutie so žiačkami a žiakmi z robotického krúžku zo základnej školy Švošov. Hneď v úvode sa deti skamarátili s kolaboratívnym robotom Jurkom, ktorý im rozdal čokoládky. Následne naši špecialisti z oddelenia robotiky porozprávali všetkým zúčastneným viac o kolaboratívnej robotike a používaní kolaboratívnych robotov v praxi.

Po prednáške si deti mohli vyskúšať programovanie a nastavovanie kolaboratívnych robotov. Praktické ukážky boli doplnené aj prezentáciou a prehliadkou firmy a najnovších technológií, s ktorými aktuálne pracujeme (napríklad 3D tlač alebo zariadenia pre výrobu kovových dielov).

Veríme, že deti si z tejto návštevy odniesli veľa prínosných podnetov a že ich záujem o oblasť robotizácie a automatizácie bude ďalej rásť.

Atmosféru a záujem z návštevy si môžete pozrieť na priloženom videu alebo na kresbách, ktoré nám deti dodatočne nakreslili a za ktoré veľmi pekne ďakujeme.