Orava a Pohronie ďalej spolu. MTS otvára novú prevádzku v Banskej Bystrici.

Osem týždňov. Presne toľko trvali rokovania medzi banskobystrickou firmou StankoTech a oravskou MTS ohľadom novej prevádzky v Banskej Bystrici.

Keď nám na konci júna zazvonil vo firme telefón od pána Stanka, riaditeľa StankoTech-u, nečakali sme, že sa nám až takto zmenia plány na letné dovolenky. Zaznela jasná ponuka: „Poďme ďalej spoločne. Silnejšia firma poskytne našim zamestnancom dlhodobú perspektívu a našim zákazníkom ponúkne nové možnosti získať tie najmodernejšie výrobné technológie potrebné najmä teraz v ťažkom zápase o zákazky v priemysle.“

StankoTech sme poznali. Veď mali podobný výrobný program ako my a vedeli sme, že robia kvalitnú prácu. Preto sme nelenili. Nasadli sme do auta. A začali sme rokovania, ktoré o osem týždňov vyvrcholili prechodom 40 zamestnancov pod firmu MTS a podpisom zmluvy o odkúpení aktív firmy StankoTech.

Náš Juraj (druhý zľava) a výkonné vedenie StankoTech – pani Zdenka Lachmann (vľavo), Pavol Stanko (druhý zprava) a Thomas Lachmann (vpravo).

Naša prevádzka MTS Banská Bystrica bude dočasne fungovať v prenajatých priestoroch firmy StankoTrade s.r.o. na adrese Partizánska cesta 79, Banská Bystrica a časom sa presunie do nových výrobných priestorov v priemyselnom areáli Šálková, ktoré sme sa zaviazali do troch rokov vybudovať.

Bol to tak rýchly proces, že sme ani nestihli poriadne pripraviť novú prevádzku. O to viac oceňujeme prístup všetkých zamestnancov StankoTech, ktorí nám s prechodom veľmi pomáhali. Aj vďaka tomu funguje nová prevádzka v plnom režime hneď od 1. septembra na čele s novým riaditeľom Ivanom Bočkajom.

Juraj Habovštiak a Pavol Stanko diskutujú o nových plánoch s prevádzkou v Banskej Bystrici.

Čaká nás ešte kopa práce na zladení procesov, ale už teraz sa na Pohroní cítime ako doma. Na Orave sme boli zvyknutí robiť všetko s povestným srdcom. O to viac nás teší, že sme v Bystrici našli fantastických ľudí a môžeme sa naozaj navzájom obohacovať.

Stankovcom želáme v novej životnej etape veľa úspechov a veľmi si vážime ich dôveru zveriť nám do rúk to najcennejšie čo mali. Ich zamestnancov, s ktorými prežili veľký kus spoločného života.

Dôležité upozornenie pre súčasných zákazníkov StankoTech s.r.o.: MTS, spol. s r.o. na seba nepreberá súčasné projekty StankoTech s.r.o. ani záväzky z nich plynúce. Pre servisné záručné opravy prosím kontaktuje email thomas.lachmann@stanko.sk.