Objavovanie sveta technológií deťmi zo základnej školy v Krivej

V našom technologickom parku MTS sme mali tú česť privítať žiačky a žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy v Krivej. Táto najmladšia generácia školopovinných detí (generácia Alfa) je s rôznymi modernými technológiami v kontakte prakticky od narodenia. Taktiež sú od narodenia v kontakte aj s našou firmou, pretože viacerým u nás pracujú rodičia alebo blízki z ich okolia. Záujem a nadšenie týchto detí boli preto evidentné.

Návšteva začala krátkou prezentáciou našej firmy. Žiaci potom predstavili projekt, ktorý pripravili do regionálneho kola súťaže FIRST LEGO League na Slovensku. Za odmenu deti aj panie učiteľky dostali čokoládku od kolaboratívneho robota JURKA.

Nasledovala ukážka a prezentácia 3D tlače, ktorú používame na výrobu rôznych atypických dielov a tesnení podľa konštrukčného návrhu. Po 3D tlači sme zvedavým deťom ukázali ešte niektoré technologické zariadenia vo výstavbe spolu s odborným komentárom od manažéra servisného oddelenia.

Na záver sme si dopriali malé občerstvenie v spoločných priestoroch firmy. Teší nás, že sme mohli ukázať naše nadšenie pre moderné technológie aj najmladšej generácii a takto podporiť ich záujem o túto oblasť.