Od 01.06.2020 sme sa stali  slovenským distribútorom MiR


Na začiatku júna sme v MTS rozšírili portfólio našich produktov. Mobilné kolaboratívne roboty od dánskej spoločnosti MiR (Mobile Industrial Robots) sú ďalším produktom, ktorým chceme uľahčiť prácu ľuďom. 

Ľudia tak už nemusia tlačiť alebo ťahať ťažké vozíky s paletami. Mobilný robot to zvládne sám, rýchlejšie, presnejšie aj bezpečnejšie. Roboty od MiR sa pohybujú úplne autonómne, dokážu sa vyhýbať prekážkam a vedia zastaviť na určitom mieste. Keď už nevládzu, sami zájdu do nabíjacej stanice a oddýchnu si pred ďalšou úlohou. 

Človek sa tak môže venovať kreatívnej a zmysluplnej práci, napríklad ovládaniu robota. 

Viac informácií o produktoch MiR nájdete tu.