Návšteva vedenia MTS u banskobystrického primátora

V príjemnej atmosfére prijal na stretnutí primátor mesta Banská Bystrica, Ján Nosko, našich kolegov Juraja Habovštiaka, zakladateľa MTS Krivá, Ivana Bočkaja, riaditeľa prevádzky MTS Banská Bystrica a Vladimíru Babjakovú, HR a marketingovú manažérku v Banskej Bystrici.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť firmu MTS ako nového zamestnávateľa v Banskej Bystrici, prezentovať jej hodnoty a  postoje, ako i oboznámiť pána primátora s profesnými a investičnými zámermi spoločnosti.

MTS na návšteve u primátora Banskej Bystrice
Stretnutie prebehlo v zasadacej miestnosti metského úradu v Banskej Bystrici.

Juraj Habovštiak priblížil genézu príchodu spoločnosti MTS do banskobystrického regiónu i priebeh rokovaní s firmou Stanko, ktorej odkúpením viacerých vybraných aktív, vrátane väčšiny zamestnancov, spoločnosť vytvorila ďalšiu svoju pobočku. Ako zdôraznil Juraj Habovštiak, od pôvodného zámeru, zdvorilo odmietnuť ponuku na odkúpenie aktív a  prevzatie zamestnancov“, ktorú dostal v priebehu leta 2020 od firmy Stanko, prešli rokovania až do fázy úspešného podpisu zmlúv. Dnes, s odstupom takmer troch mesiacov, hodnotí Juraj tento počin ako „dobrý krok“. 

Zástupcovia firmy súčasne prezentovali investičný zámer vybudovania vlastných výrobných a administratívnych priestorov v priemyselnom parku Šalková, kde už spoločnosť MTS vlastní pozemok. „Táto výstavba spoločne s  postupným rozširovaním výroby a súčasným plánovaným rastom počtu zamestnancov patrí k prioritám nášho vedenia“, informoval Ivan Bočkaj. 

Zľava: Vladimíra Babjaková, Juraj Habovštiak, Ján Nosko a Ivan Bočkaj.

Primátor Nosko vyjadril podporu podnikaniu založenému na pravidlách fair play, usilujúcom sa o dodržiavanie princípov trvalej udržateľnosti a  ocenil takmer 25 rokov existencie firmy MTS na trhu. Firmy, ktorá navyše disponuje čisto slovenským kapitálom. Súčasne pán primátor zablahoželal Jurajovi k  dosiahnutiu titulu „EY Podnikateľ roka 2019“.

Obe strany sa zhodli na tom, že zdravé podnikateľské prostredie je základom pre ďalší rozvoj mesta a rast životnej úrovne jeho obyvateľov, a  preto každá z  nich vynaloží maximálne úsilie, aby svojou mierou prispela k napĺňaniu týchto ambícií.

Pánovi primátorovi sme na pamiatku darovali obraz od Ferdinanda Hložníka.