MTS zdieľa skúsenosti v otvorených zdrojoch

Rozhovor s vývojovým riaditeľom MTS – Petrom Kurhajcom o TcOpen a budúcnosti softvéru v oblasti priemyselnej automatizácie.

Čo je TcOpen?

TcOpen je open-source aplikačný framework určený na tvorbu aplikácií pre priemyselnú automatizáciu. Ide o sériu knižníc, ktoré uľahčujú, urýchľujú vývoj programov a prispievajú k lepšej čitateľnosti a udržiavateľnosti softvérového riešenia. V kombinácii s Inxton technológiou prináša funkcie, ktoré so stávajúcimi technológiami nevieme dosiahnuť alebo ich dosahujeme len veľmi ťažko. TcOpen tvoríme ako ďalšiu generáciu systému Vortex, ktorý v rámci MTS používame už viac ako desať rokov. TcOpen je postavený na platforme TwinCAT3.

Môžeš vysvetliť, čo je open-source a prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou?

Open-source znamená, že zdrojový kód programu – teda to ako je program napísaný – je dostupný komukoľvek. Ide nie len o zdieľanie samotného zdrojového kódu, ale aj skúseností a postupov. Okrem toho sa takto otvára možnosť pre kohokoľvek stať sa prispievateľom a spolupracovať na vývoji. Je to veľmi transparentný spôsob dodávky a výroby softvéru.

Myslíme si, že v MTS sme napísali veľmi úspešný príbeh ako spájať OT (operational technologies) a IT (information technologies), čo sa nakoniec pretavilo do toho, čo sa dnes volá Inxton. Priemyselná automatizácia vo všeobecnosti zaostáva celé desaťročia za vývojom, ktorého sme svedkami v informačných technológiách. S TcOpen by sme radi predstavili alternatívu, ktorá stiera priepasť medzi OT a IT.

Ako TcOpen súvisí s INXTONOM?

Technológia Inxton pomáha pri vývoji a testovaní TcOpen frameworku. V rámci MTS budeme vyvíjať rozšírenia pre základné PLC knižnice, ktoré budú pracovať s Inxtonom. Momentálne pracujeme na zarovnaní pôvodných knižníc, ktoré dnes používame v MTS s TcOpen. Keď dôjde ku dostatočnému splynutiu, celý interný vývoj sa prenesie do TcOpen. Ľudia budú môcť využívať voľne veľkú časť TcOpen knižníc bez akýchkoľvek obmedzení, ale pre niektoré rozšírené funkcie bude potrebná licencia pre Inxton.

Bolo spomenuté, že TcOpen je postavený na platforme TwinCAT3. Plánujete obdobnú aktivitu aj pre iné platformy?

Budeme sa snažiť udržať kompatibilitu so sesterskými platformami CoDeSys, kým to nebude zásadne obmedzovať vývoj. Čo sa týka platforiem ako Siemens alebo Allen-Bradley, tam určite nebudeme orientovať naše aktivity. Dôvodom je ich uzavretosť a predovsetkým fakt, že sa neodpútali od historickej závislosti a evolučne zastali v 70. rokoch minulého storočia. To nie sú technológie, na ktorých si vieme predstaviť vývoj moderného softvéru. Jedným dychom však dodám, že v rámci MTS máme vývoj frameworku pre Siemens (Fulcrum), pretože nemôžeme ignorovať silnú pozíciu Siemensu na trhu. Fulcrum je prenesením funkcií z Vortex a TcOpen na TIA portal. Rozsah toho čo sa dá preniesť je však značne obmedzený. Fulcrum nikdy nepôjde open-source, predovšetkým z technicko-organizačných dôvodov.

Spojí táto iniciatíva komunitu okolo TwinCATu?

Určite tu ten potenciál je. Do akej miery je dnes ťažké povedať. OT svet vo všeobecnosti pozná open-source len veľmi okrajovo. Existuje niekoľko iniciatív ako napríklad OSCAT, ale ten rozsah zďaleka nedosahuje to, čo vidíme vo svete informačných technológií. Okrem toho open-source nie je len o programovaní, ale aj o istom type kultúry a mentálneho nastavenia, ktoré v priemyselnej automatizácii zatiaľ len klíčia. V každom prípade veríme, že budúcnosť je v otvorených zdrojoch, ktoré by umožnili spájať ľudí so spoločným záujmom a odhodlaním.

Nebojíte sa, že vám kód ukradnú iné firmy?

Nie. Skutočným intelektuálnym vlastníctvom nie je samotný kód, ale skôr nápady a idey, ktoré ho vytvorili, a tie sa nedajú ukradnúť. Jedným z dôvodov prečo zdieľame našu prácu je aj to, že eliminujeme závislosť zákazníkov MTS na našej technológii. To znamená, že aj samotný zákazníci, ako aj iný dodávatelia strojov môžu spravovať zariadenia, ktoré dodávame. Iný dodávatelia strojov môžu naviac vyrábať zariadenia postavené na TcOpen, ktoré budú integrovateľné so strojmi MTS. Považujeme to za win-win scenár.

Koľko ľudí mimo našej firmy sa už zapojilo do tejto iniciatívy a prispelo?

Je tu niekoľko ľudí mimo MTS, ktorí aktívne prispievajú či už samotným kódom, alebo – a to je niekedy dôležitejšie – nápadmi. Na začiatku sa okolo TcOpen zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí. Počiatočné nadšenie časom opadlo, čo sa pri tomto type projektov stáva. V každom prípade je tu určité tvrdé jadro, ku ktorému sa z času na čas pridá niekto nový a niekto sa odmlčí. Čo nás však teší, je ohlas zo strany veľmi zaujímavých firiem, ktoré tu nemôžem menovať, ale sú známe z oblasti transportu, energetiky a dobývania vesmíru.

Aké funkcie bude TcOpen obsahovať?

TcOpen predovšetkým rieši klasické strasti automatizačných projektov, ako je koordinácia úloh, komponentizácia, pozorovateľnosť a škálovateľnosť. Máme tam rôzne moduly, ako integrovaná traceabilita, jednoducho implementovateľný systém diagnostiky, komunikačné moduly, moduly komponentov (pneumatika, senzorika, robotika, vision atď.). Konečným cieľom je umožniť programátorom vyskladať riadiaci program ako lego. Týmto spôsobom to robíme v MTS, čo nám umožňuje skracovať vývoj a doručenie zariadení o desiatky percent.

Ak tomu dobre rozumiem, TcOpen je stále vo vývoji…

Áno. Krásou tohto projektu je, že aj veci vo vývoji sa už dajú používať. Priebežne uvoľňujeme balíky, do ktorých postupne pridávame rôzne funkcie. Predpokladáme, že do konca tohto roka sa nám podarí zarovnať všetky TcOpen a MTS knižnice a ohlásiť verziu TcOpen vhodnú pre produkčné prostredie. V MTS už TcOpen používame a nasadzujeme do našich projektov. Vo videu nižšie si môžete pozrieť montážny automat a testovaciu stanica, kde sme použili TcOpen.

Aké je tvoje najväčšie prianie do budúcnosti v súvislosti s TcOpen a Inxtonom?

Bol by som rád, keby sa nám podarilo prispieť k osvete o potrebe posunu v priemyselnej automatizácii a súčasne, aby sme používali postupy a nástroje, ktoré naplnia očakávania Industry 4.0. O Industry 4.0 hovoríme viac ako desať rokov, ale nedá sa hovoriť o zásadnej revolúcii. Podľa nášho názoru je potrebné vykročiť smerom ku softvérovému inžinierstvu pri zachovaní všetkého cenného, čo v automatizácii máme. TcOpen ukazuje možnú cestu ako na to.

Zdrojový kód TcOpen na Github.com

Webová stránka Inxton.com