Mimoriadne opatrenia z titulu zabránenia šírenia koronavírusu

Vážený obchodný partner,

v MTS už dlhšie realizujeme prísne bezpečnostné opatrenia na zabránenie šírenia vírusových ochorení tak, aby sme mohli účinne ochrániť našich zamestnancov a obchodných partnerov. Žiaľ, po skúsenostiach zo zahraničia sa nám tieto opatrenia javili ako nedostatočné a preto sme museli prijať také, ktoré ako jediné účinne zabránia epidémii.

Rozhodli sme sa nariadiť celofiremnú dovolenku pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Tí, ktorí môžu mať home office, tým ho zriaďujeme. Nariadili sme, aby všetci zostali doma a chránili seba aj ich rodiny. Izolácia ľudí je jediné riešenie, ktoré zabráni budúcim škodám na zdraví a majetku našej a Vašej firmy a tiež celej našej krajiny.

Nevyhnutné činnosti vo firme realizujeme v obmedzenom režime. S malým počtom ľudí a za prísneho dodržiavania odporúčaní od kompetentných úradov.

Tiež už dlhšiu dobu máme zakázané akékoľvek cesty. Je to z dôvodu, že chránime nielen nás, ale aj našich partnerov. Nevieme jednoducho zaručiť to, že naši zamestnanci nepredstavujú tiež nebezpečie pre iných.

Prosíme Vás o vzájomné pochopenie a spoluprácu. Situáciu sme nezavinili. Nechceme nič podceniť. Ak sa zachováme zodpovedne, tak spoločne s Vami prekonáme epidémiu, tak, že nevytvoríme priestor na jej šírenie.

V Krivej, dňa 13/03/2020

Peter Laurinčík, generálny riaditeľ                                       
Juraj Habovštiak, konateľ