Inštalácia batériového úložiska Pixii PowerShaper v Krivej

Nedávno nám na prevádzke MTS v Krivej pribudlo batériové úložisko Pixii PowerShaper, ktoré patrí k moderným zariadeniam pre optimalizáciu hospodárenia s elektrickou energiou.

Pre našu prevádzku máme z elektrickej siete rezervovanú štvrťhodinovú kapacitu 250 kW. Zabránenie prekročenia tohto limitu sme doteraz zabezpečovali odpojením energeticky náročných zariadení z prevádzky.

Po novom túto úlohu prevzal Pixii PowerShaper, ktorý je schopný dodávať až 50kW elektrického výkonu z batérií s kapacitou 50 kVAh a tým vykrývať výkonové odberové špičky. Je modulárny a tak výkon aj kapacitu batérií je možné jednoduchým spôsobom podľa potreby navyšovať.

Pixii PowerShaper na prevázdke v Krivej zároveň zabezpečuje rovnaké prúdové zaťaženie fáz na napájacom VN transformátore (symetrickú záťaž transformátora) a v noci a v dňoch pracovného pokoja kompenzáciu kapacitného účinníka.

Batériové úložiská energie Pixii PowerShaper sa vyrábajú v našej prevádzke MTS Liptovský Mikuláš.

Viac informácií o batériových úložiskách Pixii PowerShaper nájdete na webe Pixii.sk.