Elektromobilita – ekologickejšia budúcnosť firemných flotíl?

V MTS kladieme veľký dôraz na inovácie a moderný prístup k technológiám. To zahŕňa aj znižovanie emisného dopadu na našu prírodu. Práve preto je pre nás dôležitou témou i prípadná elektrifikácia automobilového parku. Vďaka spoločnosti Motorr Žilina, s.r.o. máme možnosť testovať jednu z noviniek z dielne Mercedes, konkrétne ide o model EQB.

Jedným z prvých, kto mal možnosť otestovať zapožičané vozidlo je zakladateľ firmy Juraj Habovštiak, ktorý má k problematike elektrifikácie veľmi blízko.
„Ja by som sa k „obyčajnému“ spaľovaciemu motoru už nevrátil. Vždy bolo pre mňa dôležité, ísť s technologickým pokrokom vpred a samozrejme dbať pri tom na ekologickú stránku veci. Som veľmi rád, že práve elektrifikácia v automobilovom priemysle mi to umožňuje. Prechod na tento nový druh pohonu je ďalšou z výziev vývoja ľudstva a ja som rád, že som toho súčasťou.“ (Juraj Habovštiak – zakladateľ spoločnosti MTS.)

Veríme, že trend elektrifikácie automobilovej dopravy je významným krokom smerujúcim k udržateľnej budúcnosti. S obavou o rapídne zhoršovanie ovzdušia spojené s neustálymi klimatickými zmenami predstavujú elektrické vozidlá sľubnú a hlavne ekologickejšiu alternatívu k tradičným spaľovacím motorom.

Vážime si, že sme mali možnosť otestovať hneď niekoľko elektromobilov, každé s inými parametrami a vlastnosťami. Tým, že ide o relatívne nový druh pohonu rozumieme, že prechádza rôznymi štádiami neustáleho vývoja, čo so sebou prináša permanentné výzvy. Očakávame, že elektromobilita bude napredovať rýchlym tempom na ceste k svojmu zdokonaľovaniu.

Je voľba každého z nás, ako sa k tejto problematike postaví, ale už teraz je jasné, že budeme s nadšením sledovať pokroky, ktoré táto oblasť prinesie v budúcnosti.