Človek nie je stroj – výrobný prostriedok

Automatizácia je príležitosťou pre ľudí, nielen pre firmy.

Našim poslaním vo firme je pomocou automatizácie výroby zvyšovať ľudský potenciál. Je to široký pojem, ale znamená to napríklad vykonávať otrocké a jednotvárne výrobné operácie strojmi, nie ľuďmi.

Momentálne ľudí na pracovnom trhu veľa niet a firmy volajú po kvalifikovaných pracovníkoch. Človek, ktorý je v práci otrokom, je pre spoločnosť stratený potenciál. Otrok má malú šancu sa v práci rozvíjať. Potrebujeme ľudí oslobodiť z otroctva a dať im priestor na to, aby sa mohli zdokonaľovať, vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu – učiť sa.

Otrocká práca je aj málo platená. Dvíhať minimálnu mzdu je síce jedna z možností, ale to je podobné ako keď dáme na cestu značku, ktorá káže znížiť rýchlosť – namiesto toho, aby sme cestu opravili.

Preto nahrádzajme strojmi, čo nemusia robiť ľudia a ľudia nech robia to, čo nedokážu stroje. Nech používajú rozum, myslenie, inteligenciu, schopnosť sami sa rozvíjať a zdokonaľovať.