Prečítajte si prvý časopis o MTS
Expozícia (pri kamere)

Expozícia (pri kamere)

Znalosť a pochopenie expozície a parametrov, ktoré na ňu vplývajú je základom pre ďalšiu prácu so zariadeniami pre snímanie obrazu.

Expozícia vo fotografií je súčinom intenzity ožiarenia senzoru snímacieho zariadenia a časom, počas ktorého preniká svetlo na snímač.

Expozícia je daná hodnotami troch technických parametrov, ktoré sa nazývajú expozičný trojuholník:

  1. Clona – otvorenie šošovky na objektíve ovplyvňuje hĺbku ostrosti a taktiež množstvo svetla, ktoré dopadá na snímač.
  2. Uzávierka – určuje expozičný čas, počas ktorého preniká svetlo na snímač.
  3. ISO – citlivosť snímača na svetlo.

 

Späť na slovník

DÁVAME VÝROBE SRDCE

Od roku 1996 pomáhame firmám inovovať výrobu pomocou moderných a inteligentných technológií.

Takých, ktoré umožňujú vyrábať technologicky najnáročnejšie produkty. Popritom zefektívňujú výrobné procesy, šetria ľuďom čas a uľahčujú im život.

Chcem vedieť viac