Duálne vzdelávanie

MTS, spol. s.r.o. v spolupráci so Spojenou školou Nižná pripravujú v rámci projektu duálneho vzdelávania praktickú prípravu študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik – energetika.

Praktické vzdelávanie bude prebiehať vo výrobných priestoroch spoločnosti MTS, za asistencie kvalifikovaných odborníkov z oblasti elektrotechniky v súčinnosti s majstrami odbornej výchovy Spojenej školy v Nižnej. Teoretické vyučovanie študenti absolvujú v odborných učebniach partnerskej Spojenej školy v Nižnej.

Pre absolventov programu sú pripravené nasledovné benefity:

 • prospechové štipendium,
 • odmena za produktívnu prácu,
 • osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • stravovanie u zamestnávateľa,
 • úhrada cestovného alebo ubytovania v školskom internáte.

Plagát duálneho vzdelávania je k nahliadnutiu tu:

AKÝ JE POSTUP PRE PRIHLÁSENIE?

 1. Prihlášku k programu si prosím stiahnite tu: vela_stastia.
 2. V prípade záujmu ju vyplnenú pošlite na adresu firmy MTS:
  • Ing. Martina Pavlíková
  • MTS, spol. s. r.o.
  • Krivá 53
  • 027 55 Krivá.

Termín uzávierky prihlášok je 5. apríl 2019. 

Do programu duálneho vzdelávania budú žiaci vybratí na základe rozhodnutia spoločnosti MTS, spol. s.r.o.

Držíme palce všetkým uchádzačom!