Kariéra

IMG_5845

Ak hľadáte prácu, oslovuje Vás naša politika a automatizácia je to, čo by mohlo byť vašim povolaním, pošlite nám žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom najlepšie e-mailom  na adresu: anna.tarajova@mts.sk

Budujeme spoločnosť MTS, spol. s r.o. ako úspešnú slovenskú firmu s popredným postavením na trhu. Vytýčené ciele sa nám darí dosahovať aj vďaka tomu, že ponúkame vždy niečo viac. To platí aj vo vzťahu k našim zamestnancom. Práve oni, naši spolupracovníci, sú naše najväčšie bohatstvo. Oni tvoria skutočné hodnoty a ich zásluhou sa rozvíjame.

Vďaka zmluve o obchodnom zastúpení patríme do rodiny špičkových medzinárodne pôsobiacich spoločností. Nemusíme cestovať za prácou do zahraničia. Vytvorili sme si vynikajúce možnosti a podmienky u nás doma a my sami si o týchto podmienkach rozhodujeme. Snažíme sa, aby nám zodpovedná práca pre našu spoločnosť prinášala radosť, perspektívu, sebarealizáciu, podmienky pre kvalitný život a aby sa stala našim skutočným povolaním.

Sme team s priateľskou atmosférou, kde každý má priestor na sebarealizáciu a každý je hodnotený podľa svojich výsledkov. U nás nie je miesto pre silové formy manažmentu. Chyby nás netrestajú, ale učia. V našich vzťahoch presadzujeme a rozvíjame kultúru, etiku a hlavne pokojnú a konštruktívnu komunikáciu. Sme otvorení novým nápadom a využívame najmodernejšie poznatky a technológie. Snažíme sa o vytváranie nadštandardných pracovných podmienok a ich neustále rozvíjanie.

Bližšie o našich firemných hodnotách sa dočítate v odseku hlavné firemné hodnoty.

Zaslaním Vašej žiadosti o zamestnanie a životopisu vyjadrujete súhlas so spracovávaním a uchovávaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.