Vyrástli sme z tradície klasickej elektrotechniky a ľahkého strojárenstva. Dnes využívame a dodávame špičkové produkty a technológie.

MTS je od svojho vzniku zmluvným partnerom nemeckého koncernu Robert Bosch GmbH a neskôr aj spoločností Bosch Rexroth AG a Schmidt Technology GmbH pre Slovenskú republiku. Táto spolupráca znamená veľký posun dopredu v oblasti kvality a šírky ponúkaného sortimentu.MTS, spol. s r.o. vznikla v roku 1996 a svojou činnosťou pokračuje v tradícii konštrukcie jednoúčelových strojov a zariadení, ktorá v našom regióne siaha až do začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia. Zakladatelia firmy pôsobili pred jej založením viac ako 10 rokov v oblasti automatizácie výrobných procesov.

MTS sa formuje ako samostatná, nezávislá a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť a ako podnik založený na vysokých odborných a morálnych kvalitách jej ľudských zdrojov.

História

Firemné hodnoty

 1. Tímová práca, pretože spolupráca posilňuje a znásobuje výsledky.
 2. Budovanie dôvery cez vzťahy založené na čestnosti, poctivosti, priateľstve.
 3. Slúžiť s nadšením a záujmom o potreby druhého, obetovať sa pre všetko čo robíme.
 4. Vážiť si druhého a v každom vidieť človeka a nie prostriedok.
 5. Pracovať kvalitne a usilovať sa o dodávky produktov a služieb vysokej kvality.
 6. Efektívne hospodáriť, správať sa zodpovedne vo firme a tiež voči okoliu.
 7. Neustále investovať, prinášať zákazníkom vždy niečo nové.
 8. Snažiť sa o ekonomickú rentabilitu, aby úsilie firmy bolo optimálne zhodnotené.
 9. Neustále sa učiť, zdokonaľovať a využívať moderné komponenty a postupy.
 10. Nebáť sa náročných riešení a projektov. Pomáhať partnerom riešiť ich problémy.
 11. Robiť všetko v súlade so svedomím. Robiť to, čo je správne.