Vyrástli sme z tradície klasickej elektrotechniky a ľahkého strojárenstva. Dnes využívame a dodávame špičkové produkty a technológie.

MTS je od svojho vzniku zmluvným partnerom nemeckého koncernu Robert Bosch GmbH a neskôr aj spoločností Bosch Rexroth AG a Schmidt Technology GmbH pre Slovenskú republiku. Táto spolupráca znamená veľký posun dopredu v oblasti kvality a šírky ponúkaného sortimentu.MTS, spol. s r.o. vznikla v roku 1996 a svojou činnosťou pokračuje v tradícii konštrukcie jednoúčelových strojov a zariadení, ktorá v našom regióne siaha až do začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia. Zakladatelia firmy pôsobili pred jej založením viac ako 10 rokov v oblasti automatizácie výrobných procesov.

MTS sa formuje ako samostatná, nezávislá a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť a ako podnik založený na vysokých odborných a morálnych kvalitách jej ľudských zdrojov.

História

Filozofia firmy

Cieľ:
Budujeme dlhodobo udržateľnú, silnú a ľudskú firmu.

Poslanie:
Naše produkty posúvajú výrobné závody našich zákazníkov medzi technologicky najvyspelejšie.

Vízia:
V najbližších troch rokoch rozšírime naše kapacity tak, aby sme mohli lepšie slúžiť čoraz náročnejším požiadavkám našich zákazníkov a súčasne vylepšíme podmienky pre plné rozvinutie schopností našich zamestnancov.

Hlavné firemné hodnoty:
– Byť užitočný pre druhých.
– Dať priestor druhým.
– Byť spravodlivý k druhým.