Prísne požiadavky na kvalitu montáže vyžadujú priebežnú kontrolu jednotlivých operácií a tiež výslednú skúšku výrobku. Vieme vyriešiť nielen jednoduché testovanie ukončenia operácie, ale aj testovacie stanice na kľúč s potrebným softvérovým vybavením pre vyhodnocovanie a zálohovanie dát. Na obrázkoch nižšie môžete vidieť niektoré z našich testovacích aplikácií:

Testovací a montážny prípravok automobilovej prístrojovej dosky:

test1

Testovacia stanica tesnosti palivového systému:

test2 test3

Testovacie a vyvažovacie pracovisko súčiastok do vodomeru:

testovacie a vyvazovacie prac suciastok do vodomerov

Tester funkcie spätných zrkadiel:

Tester funkcie spätných zrkadiel

Testovanie a vyhodnocovanie el. parametrov, teploty, prietoku a výkonu čerpadiel:

test